Randıman Kantarı

  PLC randıman kantarı otomasyon sistemimiz un üretimi yapan fabrikalar için esnek bir yapıya sahip olarak geliştirilmiştir. Un fabrikalarında üretim ve kapasite değerleri sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle randıman kantarları günümüzde daha büyük önem kazanmış ve kullanım alanı da yaygınlaşmıştır.

  Randıman Kantarının Kullanım Amaçları Nelerdir?

  • Giren hammaddelerin ve çıkan ürünlerin (un, razmol, kepek, bonkalite vb.) tartılarak verimlilik ölçümünün yapılmasını sağlar.
  • Fabrika tonajlarının, randımanının ve kayıplarının izlenmesini sağlar.
  • Yazılımsal Denetimli Randıman Sistemi Ne İşe Yarar?
  • Randıman değerleri ile randıman toleranslarını ayarlayabilirsiniz.
  • Yıl/Ay/Gün veya Saat ayarları ile raporlarınızı alabilirsiniz.
  • 10 Kantar desteği ile tek ekrandan tüm fabrikanızı izleyebilirsiniz.
  • Fabrikadaki üretimin anlık kontrolü.
  • Sistemde oluşan hatalara karşı müdahale amaçlı gelişmiş kayıt (LOG) sistemi.
  • Gerçek tartım değerlerine göre bilgi kayıt etme.
  • Kullanıcılar tarafından kantar tanımlayabilme.
  • Anlık / Dakika ve Saatlik üretimi canlı izleyebilme.
  • Atık kantarları için izleme ekranı.